Internetová reklama

PROČ REKLAMA NA INTERNETU?

„Na rozdíl od jiných médií, pohledem na Vaši reklamu to na internetu pouze začíná“

Internet je interaktivní médium s prudce a neustále rostoucí základnou uživatelů. Díky jeho flexibilitě a kreativním možnostem projevu je ideálním prostorem pro reklamní vyjádření oslovující přesně zvolenou cílovou skupinu. I zde však, jako při každém reklamním médiu platí, že je třeba přihlížet k jeho specifika.


1234004411-reklama-big

PŘÍPRAVA REKLAMNÍHO PROGRAMU

Proces přípravy reklamního programu musí vycházet z identifikace tržních cílů motivace zákazníků. To znamená, že musí mít pět hlavních rozhodnutí, známých, jako 5 „M“:

  1. Jaké jsou cíle reklamy? (Mission)
  2. Kolik finančních prostředků lze použít? (Money)
  3. Jaká zpráva by mohla být předána? (Message)
  4. Jaká média by mohly být použity? (Media)
  5. Jaké výsledky se mohou očekávat? (Measurement)

Více o způsobech reklamy zde.